ورود کاربران >>


لیست مجموعه ها

سر خبر ها

 

داروهای گیاهی

نام مجموعه : درمان های جایگزین


این مستند به بررسی باورها و اعتقادات در مورد اعجاب درمان های اعتقادی می پردازد و با حضور در جلساتی که این گونه باورها و اعتقادات در آنجا انجام می شود به بررسی ها و نتیجه گیری در مورد حقایق آنها می پردازد.
در این برنامه جذاب پروفسور کتی سایکس استاد علوم و جامعه در دانشگاه بریستول نشون میده چگونه پزشکای چینی با روش دو هزار ساله طب سوزنی یه بیمار رو بدون اینکه بیهوش کنن مورد عمل جراحی قلب باز قرار میدن...
یا یک گیاه بومی در آفریقای جنوبی که مردم اونجا میگن مرگ و میر رو به نصف کاهش میده ...
یا هزاران نفر که در یک استادیوم فوتبال در آمریکا جمع شدن تا توسط بنی هین که یک کشیش خیلی معروف هستش که ادعا میکنه که یک معجزه گر هست و میتونه مریضا رو بطور دسته جمعی شفا بده و …

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

بازتاب درمانی

نام مجموعه : درمان های جایگزین


این مستند به بررسی باورها و اعتقادات در مورد اعجاب درمان های اعتقادی می پردازد و با حضور در جلساتی که این گونه باورها و اعتقادات در آنجا انجام می شود به بررسی ها و نتیجه گیری در مورد حقایق آنها می پردازد.
در این برنامه جذاب پروفسور کتی سایکس استاد علوم و جامعه در دانشگاه بریستول نشون میده چگونه پزشکای چینی با روش دو هزار ساله طب سوزنی یه بیمار رو بدون اینکه بیهوش کنن مورد عمل جراحی قلب باز قرار میدن...
یا یک گیاه بومی در آفریقای جنوبی که مردم اونجا میگن مرگ و میر رو به نصف کاهش میده ...
یا هزاران نفر که در یک استادیوم فوتبال در آمریکا جمع شدن تا توسط بنی هین که یک کشیش خیلی معروف هستش که ادعا میکنه که یک معجزه گر هست و میتونه مریضا رو بطور دسته جمعی شفا بده و …

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

انرژی درمانی

نام مجموعه : درمان های جایگزین


این مستند به بررسی باورها و اعتقادات در مورد اعجاب درمان های اعتقادی می پردازد و با حضور در جلساتی که این گونه باورها و اعتقادات در آنجا انجام می شود به بررسی ها و نتیجه گیری در مورد حقایق آنها می پردازد.
در این برنامه جذاب پروفسور کتی سایکس استاد علوم و جامعه در دانشگاه بریستول نشون میده چگونه پزشکای چینی با روش دو هزار ساله طب سوزنی یه بیمار رو بدون اینکه بیهوش کنن مورد عمل جراحی قلب باز قرار میدن...
یا یک گیاه بومی در آفریقای جنوبی که مردم اونجا میگن مرگ و میر رو به نصف کاهش میده ...
یا هزاران نفر که در یک استادیوم فوتبال در آمریکا جمع شدن تا توسط بنی هین که یک کشیش خیلی معروف هستش که ادعا میکنه که یک معجزه گر هست و میتونه مریضا رو بطور دسته جمعی شفا بده و …

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

هیپنوتیزم

نام مجموعه : درمان های جایگزین


این مستند به بررسی باورها و اعتقادات در مورد اعجاب درمان های اعتقادی می پردازد و با حضور در جلساتی که این گونه باورها و اعتقادات در آنجا انجام می شود به بررسی ها و نتیجه گیری در مورد حقایق آنها می پردازد.
در این برنامه جذاب پروفسور کتی سایکس استاد علوم و جامعه در دانشگاه بریستول نشون میده چگونه پزشکای چینی با روش دو هزار ساله طب سوزنی یه بیمار رو بدون اینکه بیهوش کنن مورد عمل جراحی قلب باز قرار میدن...
یا یک گیاه بومی در آفریقای جنوبی که مردم اونجا میگن مرگ و میر رو به نصف کاهش میده ...
یا هزاران نفر که در یک استادیوم فوتبال در آمریکا جمع شدن تا توسط بنی هین که یک کشیش خیلی معروف هستش که ادعا میکنه که یک معجزه گر هست و میتونه مریضا رو بطور دسته جمعی شفا بده و …

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

مدیتیشن

نام مجموعه : درمان های جایگزین


این مستند به بررسی باورها و اعتقادات در مورد اعجاب درمان های اعتقادی می پردازد و با حضور در جلساتی که این گونه باورها و اعتقادات در آنجا انجام می شود به بررسی ها و نتیجه گیری در مورد حقایق آنها می پردازد.
در این برنامه جذاب پروفسور کتی سایکس استاد علوم و جامعه در دانشگاه بریستول نشون میده چگونه پزشکای چینی با روش دو هزار ساله طب سوزنی یه بیمار رو بدون اینکه بیهوش کنن مورد عمل جراحی قلب باز قرار میدن...
یا یک گیاه بومی در آفریقای جنوبی که مردم اونجا میگن مرگ و میر رو به نصف کاهش میده ...
یا هزاران نفر که در یک استادیوم فوتبال در آمریکا جمع شدن تا توسط بنی هین که یک کشیش خیلی معروف هستش که ادعا میکنه که یک معجزه گر هست و میتونه مریضا رو بطور دسته جمعی شفا بده و …

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

طب سوزنی

نام مجموعه : درمان های جایگزین


این مستند به بررسی باورها و اعتقادات در مورد اعجاب درمان های اعتقادی می پردازد و با حضور در جلساتی که این گونه باورها و اعتقادات در آنجا انجام می شود به بررسی ها و نتیجه گیری در مورد حقایق آنها می پردازد.
در این برنامه جذاب پروفسور کتی سایکس استاد علوم و جامعه در دانشگاه بریستول نشون میده چگونه پزشکای چینی با روش دو هزار ساله طب سوزنی یه بیمار رو بدون اینکه بیهوش کنن مورد عمل جراحی قلب باز قرار میدن...
یا یک گیاه بومی در آفریقای جنوبی که مردم اونجا میگن مرگ و میر رو به نصف کاهش میده ...
یا هزاران نفر که در یک استادیوم فوتبال در آمریکا جمع شدن تا توسط بنی هین که یک کشیش خیلی معروف هستش که ادعا میکنه که یک معجزه گر هست و میتونه مریضا رو بطور دسته جمعی شفا بده و …

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

تاریخچه جراحی مغز

نام مجموعه : خون و جراحی


عمل جراحی مغز بلکه روان انسان را در مان میکند
کسانی که علم جراحی مغز را به این مرحله رساندن پزشکانی ماهرو جسور و بسیار بی پروار بودند .
در این قسمت به چگونگی پژوهشگران اولیه ای میپردازیم که امروزه از ثمره کارهایشان به شکل بینظری بهره مند شدیم .
توضیحات : تاریخچه جراحی امروزی شامل پیشرفت های شگفت انگیزدر پیوند اعضای بدن میباشد . اما این تنها یک داستان ساده نیست بلکه این داستان مردمانی از خود گذشته است که خود را وقف پزشکی کرده اند . همچنین داستان اشتباهات پزشکان , تکبر , فضاحت و قتل است .
این مستند داستان های باور نکردنی اخبار های به سرقت رفته , تقلب های پزشکی و بیماران بخت برگشته است

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

جراحی بدون درد

نام مجموعه : خون و جراحی


تصور کنید ستاره یک نمایش هستید و مردم برای دیدن شما صف میکشند " امشب یک بازوی شما قطع میشود " بدون بیهوشی . شما از درد فریاد میزنید .
این شیوه جراحی در عهد قدیم در لندن بود . تعجبی نداشت که همه جهان از کشف داروی بیهوشی نا امید شده بودند پیشروان شجاع کنترل درد " خودشان و پیشخدمتهایشان را در جستجوی از هوش بردن کامل مسموم میکردند .
اتاقهای عمل منفجر شدند و آنها در این راه گاه عقلشان را از دست دادند تا ما امروز به جراحی بدون درد دست یافتیم  آنها بجستجوی فراموشی رفتند و این داستان آنهاست .

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

تاریخچه پیوند اعضاء

نام مجموعه : خون و جراحی


درسال 2006 پزشکان دست یک انسان مرده را به یک انسان زنده پیوند زدند . چند سال بعد نیز دوباره همین کار رو بر روی یک انسان دیگه انجام دادن ولی بعد از مدتی بافت پیوندی مربوط به شخص دوم در حال تجزیه شدن بود و عمل ناوفق بود
چه چیزی باعث شده بود که این دو شخص با چنین نتیجه متفاوتی روبرو شوند و یک از انها چنین سرانجام ناگواری داشته باشد
در این قسمت شما رو با تاریخچه پر پیچ و خم علم پیوند اعضا آشنا کنیم و همینطور کسانی که برای پیشرفت اون بهای بسیار سنگینی پرداخت کرد.
تاریخچه جراحی امروزی شامل پیشرفت های شگفت انگیزدر پیوند اعضای بدن میباشد . اما این تنها یک داستان ساده نیست بلکه این داستان مردمانی از خود گذشته است که خود را وقف پزشکی کرده اند . همچنین داستان اشتباهات پزشکان , تکبر , فضاحت و قتل است .
این مستند داستان های باور نکردنی اخبار های به سرقت رفته , تقلب های پزشکی و بیماران بخت برگشته است.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

جراحی پلاستیک

نام مجموعه : خون و جراحی


در سال 1903 گروهی از جراحان مقداری گاز پارافین را به طور مستقیم درون صورت یکی از ستاره های آن روزگار تزریق کردن که باعث زشت شدن و زحم های باز رو صورت آن شد . در سال 2066 یک زن که در تصادف صورتش بشدت آسیب میبینید به کمک پزشکان نیمی از صورت آسیب دیده خود را بازسازی کرد . فاصله بین این دو زن تحول و پیشرفت یکصد ساله در علم جراحی ترمیمی و پلاستیک است
این سفری 2500 ساله است از جراحی های اولیه تا پیشگامان جراحی های قرن حاضر
در این قسمت میخوایم شما رو با راهی تاریکح و طولانی اشنا کنیم که جراحان به دشواری از آن گذشتن تا علم جراحی را به محرله کنونی برسانن.
تاریخچه جراحی امروزی شامل پیشرفت های شگفت انگیزدر پیوند اعضای بدن میباشد . اما این تنها یک داستان ساده نیست بلکه این داستان مردمانی از خود گذشته است که خود را وقف پزشکی کرده اند . همچنین داستان اشتباهات پزشکان , تکبر , فضاحت و قتل است .
این مستند داستان های باور نکردنی اخبار های به سرقت رفته , تقلب های پزشکی و بیماران بخت برگشته است.

خرید پستی این مستند با دوبله فارسی

برو به صفحه  [1] 2 3 ... 278 279 280

دریافت لیست مستندها

خبرنامه

نماد اعتماد

دانلود مستندها

سفارش تلفنی

لیست کامل مستندها

عضویت در خبرنامه

سیستم پشتیبانی

تولبار اختصاصی ما

تضمین کیفیت

سیستم RSS

کلمات کلیدی- key words

Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com Sponsor : MehrHost.Com